REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – MOTO4FUN.pl

Spis Treści: 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Warunki techniczne składania zamówień 
 3. Rejestracja
 4. Zamówienia
 5. Cena produktów oraz formy płatności 
 6. Reklamacje 
 7. Prawo odstąpienia od umowy
 8. Ochrona danych osobowych 
 9. Postanowienia końcowe 
 10. Wzór formularza odstąpienia od umowy
 11. Część używana
 12. Nowa część z epoki DDR-u
 13. Zamiennik ówczesnej produkcji
 14. Przesyłka kurierska

Sklep internetowy zarejestrowany pod domeną www.moto4fun.pl jest prowadzony przez firmę „moto4fun Magdalena Wachowska” z siedzibą przy ul. Teofila Morawskiego 8A, 63-460 Ociąż, NIP 6222723185, zwany dalej „sprzedawcą” lub „sklepem”

W celu nawiązania kontaktu ze sprzedawcą, prosimy o kontakt mailowy pod adresem – moto4f@wp.pl

 1. Postanowienia ogólne
 1. Ustala się następujące znaczenie słów dla poszczególnych podmiotów
  1. REGULAMIN – niniejszy dokument, w którym jest zawarta treść regulaminu
  2. KLIENT – podmiot dokonujący zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, nie posiadająca osobowości prawnej , a posiadająca zdolność prawną do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie  dokonuje zakupu w sklepie internetowym. 
  3. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem wskazanej działalności. 
  4. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającym ze sklepu internetowego w celach nie związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą. 
  5. PRZEDMIOT TRANSAKCJI – Towary wymienione i opisywane na Stronie Internetowej
  6. TOWAR, PRODUKT – rzecz ruchoma, przeznaczona na sprzedaż w celach zarobkowych, prezentowana w Sklepie Internetowym, którego tyczy się Umowa Sprzedaży.
  7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 
  8. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.moto4fun.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie. 
  9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY. 
  10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.moto4fun.pl należący do firmy moto4fun Magdalena Wachowska.
  11. CZĘŚĆ UŻYWANA – przez te nazwę kupujący rozumie iż część pochodzi z demontażu i była już w przeszłości używana. Część ta zatem nosi ślady mniejszego lub większego zużycia o czym kupujący jest informowany w tresci ogłoszenia oraz poprzez zdjęcia w ogłoszeniu zawarte. KUPUJĄCY zatem dokonuje zakupu świadomie i kupując ową część używaną liczy się tym z tym iż część nosi ślady użytkowania oraz w pewnym stopniu jest zużyta. SPRZEDAJĄCY natomiast zobowiązuje się informować na tyle, na ile jest to możliwe – o stopniu zużycia oraz defektach części jeśli takie dana część posiada.
  12. NOWA CZĘŚĆ Z EPOKI DDR-U – przez tę nazwę kupujący rozumie iż sprzedawana mu jest część fabrycznie nowa z okresu DDR-u. Części z epoki DDR-u zostały zakupione w trakcie likwidacji Niemieckich sklepów z owymi częściami w dawnych latach. Są to orginalne części w stanie magazynowym. Części te natomiast mają ponad 20-30 lat były w przeszłości magazynowane, transportowane i z tego tytułu mogą posiadać drobne ślady transportowe lecz nie posiadają wad fabrycznych i nadają się w pełni do użycia jako orginalne części zamienne.
  13. ZAMIENNIK ÓWCZESNEJ PRODUKCJI – jest to część zamienna produkowana w teraźniejszych czasach na wzór oryginału lub kopia zbliżona do oryginału.

14. PRZESYŁKA KURIERSKA – jest to przesyłką nadawana od sprzedającego do kupującego. Opcja wysyłki jest realizowana za pomocą kuriera DPD.
Do wyboru są przesyłki kurierskie:

 • za pobraniem, koszt 22 zł (paczka standardowa do wagi 25 kg wymiary 80cm x 60cm x 60cm)
 • oraz płatne przelewem, koszt 17 zl (paczka standardowa do wagi 25 kg wymiary 80cm x 60cm x 60cm)
 • paczki o wymiarach niestandardowych, oraz ponad 25 kilogramów wyceniane są indywidualnie według cennika dostawcy.
 1. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania Zamówień na oferowane produkty poprzez stronę internetową. Korzystanie z tej usługi jest możliwe po rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Sklepie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia bez konieczności logowania się. Sklep umożliwia bezpłatne przeglądanie asortymentu Sklepu na stronach produktowych. 
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie jako kupującym a Sklepem jako Sprzedawcą. 
 3. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep moto4fun jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ADRESAT: 

moto4fun Magdalena Wachowska

Teofila Morawskiego 8A

63-460 Ociąż

www.moto4fun.pl

moto4f@wp.pl

–    Ja………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 1. ……………………………
 2. ……………………………
 3. ……………………………
 4. ……………………………
 5. ……………………………
 6. ……………………………

–    Data zawarcia umowy (zakupu) ….……………..…….odbioru…………..…………..

–    Imię i nazwisko konsumenta  ………………………………………………

–    Adres konsumenta  ……..………………………………………………

DATA I PODPIS: 

………………………………..